დირექტორი

ზურაბ გოზალიშვილი


დირექტორის მოადგილე

ჭიაბერ ჭიაბრიშვილი


ექსპლუატაციის დეპარტამენტის უფროსი

ნუგზარ ნათობაიძე

აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი გიორგაძე


კომერციული დირექტორი

ესმა ჩაჩანიძე


ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

ნათია სირაძე


დაგვიკავშირდით

მისამართი: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქ.N18