შპს გაზ ენდ პეტროლ კომპანი, ს/კ 406350602

მისამართი: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქ. N18
ტელ: +995 32 221 03 31
ცხელი ხაზი: +995 32 247 16 16
კორპორატიული კლიენტებისთვის:

დაგვიკავშირდით

მისამართი: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქ. N18