საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქ.N18
ტელ: +995 32 221 03 31
ცხელი ხაზი: +995 32 247 16 16
კორპორატიულ კლიენტებისთვის:
+995 32 221 03 31 (418)
+995 551 98 01 01
ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 47 16 16