საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქ.№18
ტელ: +995 32 221 03 31
ცხელი ხაზი: +995 32 247 16 16
კორპორატიული კლიენტებისთვის:
+995 32 221 03 31
+995 551 98 01 01
ცხელი ხაზი: +995 (032) 2 47 16 16